Teoria użyteczności założenia - strona 72

Typy badań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1540

badania prowadzone w oparciu o przyjęte założenia metodologiczne, pozwalają następnie stwierdzić...

Teroie handlu międzynarodowego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

w XVIII w. Założenia: na rynku panuje konkurencja doskonała - nikt nie ma wpływu na cenę rynek...

Rozwój psychorukowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Stanisławiak
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

psychodynamiczna - z uwagi na założenie istnienia sił motywacyjnych i gry między nimi. Teorią popędów - istnienie...

Zygmunt Freud-teoria rozwoju psychoseksualnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Stanisławiak
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1155

psychodynamiczna - z uwagi na założenie istnienia sił motywacyjnych i gry między nimi. Teorią popędów - istnienie...

Zasady rozmieszczania usług

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

jak i największych, a dobra wyższego rzędu - tylko w niewielkiej liczbie ośrodków największych. Założenia teorii...

Edmund Husserl i Roman Ingarden

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Stanisław Wojcieszek
 • Historia etyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

założenie, czyli dojście do „rzeczy samych”? Odpowiedzią na to pytanie może być fakt, że poszczególni...

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1519

. Harta sceptycyzm wobec reguł, przeciwko tekstualizmowi (założeniu o istnieniu obiektywnego znaczenia...