Teoria użyteczności założenia - strona 70

Teoria produkcji

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1253

ilustracja kombinacyjnego wykorzystanie czynników wytwórczych przy założeniu tego samego poziomu produkcji...

Cykl pollityczny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

jest utrzymanie się przy władzy. Przy takim założeniu osiągnięcie danego poziomu gospodarczo-społecznego...

Ekonomia - pytania i odpowiedzi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1526

się na założeniu, że występują dwie osoby podejrzane i brakuje dowodów, aby je skazać; warunkiem wydania wyroku...

Filozofia - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1288

). Sposób rozstrzygnięcia podstawowych problemów teorii bytu i przyjmowanych tam założeń określał z góry w znacznym stopniu...

Filozofia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 1939

). Sposób rozstrzygnięcia podstawowych problemów teorii bytu i przyjmowanych tam założeń określał z góry w znacznym stopniu...

Polityka pieniężna wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4494

i jest zdeterminowana popytem na pieniądz. Podstawowym założeniem tej teorii jest istnienie pełnej substytucyjności...

Trockizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

. Założenia: Teoria permanentnej rewolucji - forma przejścia od rewolucji burżuazyjno demokratycznej...

Normatywizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 700
Wyświetleń: 3080

je przy użyciu metod pozaprawnych (taka analiza nie jest zadaniem prawników) -prawdziwym także jest założenie...