Teoria użyteczności założenia - strona 13

Portfel inwestycyjny - skrypt

  • dr hab. Witold Bolt
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4634

. Założenie to jest bardzo rygorystyczne. Nie mamy informacji a priori o rozkładach stóp zwrotu w okresach...

Przedsiębiorstwo - model behawioralny

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Grzegorz Sobiecki
  • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1743

między przedsiębiorstwem i otoczeniem. Tradycyjna teoria przedsiębiorstwa - ZAŁOŻENIA  Człowiek jako homo oeconomicus...

Socjogia religii - notatki z wykładu 4

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr hab. Sławomir Zaręba
  • Socjologia religii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

. (zastosowanie przy badaniu sekt, nie uwzględnia położenia geograficznego a przeżyć) Utworzone przy założeniu...