Teoria użyteczności założenia - strona 119

Teorie pozytywizmu prawnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 721

naturalistyczny pozytywizm prawny wychodzi z założenia, że umysł winien opierać się tylko na faktach i odrzucić...

Socjologia - struktura społeczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1603

się na założeniu, że system wyższych i niższych klas jest wynikiem stopniowania jakiejś obiektywnie wymierzalnej...

Treści kształcenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Bronisław Siemieniecki
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1596

jako główną wytyczną doboru i układu treści kształcenia, należy przy tym uwzględnić niektóre założenia...

Analiza inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1547

) w obiegu jest kontrolowana przez bank centralny. Przyjmując takie założenie zakłada się w istocie...

Zachowania organizacyjne w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1442

. Założenie podobieństwa-postrzega się innych pod wpływem tego jaki jest obserwator niż tego jaka osoba...

Filozofia - wyjaśnienie pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

). Sposób rozstrzygnięcia podstawowych problemów teorii bytu i przyjmowanych tam założeń określał z góry w znacznym stopniu...