Teoria użyteczności równowaga konsumenta - strona 50

Inflacja - Wskaźniki cen

  • Uniwersytet Opolski
  • dr Bartosz Fortuński
  • Makroekonomia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3304

: -jeśli patrzymy z punktu konsumenta to uwzględniamy podstawowe dobra konsumpcyjne, np. żywność, odzież, mieszkanie...

Teoria decyzji politycznych

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1750

integrowania się poszczególnych nauk wokół teorii polityki oraz − autogenizmu teoriopolitycznego w fazie...

Dobro, rzadkość, wartość

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Grzegorz Sobiecki
  • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

oczekiwań, równowagi ogólnej Walrasa, teori o  w ramach makroekonomii: teorię keynesowską z modelem IS- LM...