Teoria użyteczności równowaga konsumenta - strona 38

note /search

Podstawowe zagadnienia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Wstęp do ekonomii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

równowagi rynkowej-wyznacza ilość dóbr, które konsumenci mogą nabyć po określonej cenie, a producenci...

Wykład - John Maynard Keynes

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 847

powodował spadek drugiego. Teoria równowagi gospodarczej Keynesa popyt 450 globalny bezrobocie inflacja C...

Popyt, podaż i rynek

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Ekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2716

dobra niefunkcjonalny - użyteczność dobra może się zmieniać w zależności od zachowania...

Rynek-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

. Z kolei, dążąc do maksymalizacji użyteczności całkowitej nabywcy starają się nabyć towar po jak najniższej...

Koszty produkcji

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Mikroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1603

(cenotwórca) to producent lub konsument mający na tyle duży udział w rynku, ze jego decyzje kształtujące podaż...