Teoria użyteczności równowaga konsumenta - strona 37

Pojęcie monopolu naturalnego- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 490

często ma miejsce w przypadku dóbr użyteczności publicznej. Pomyślmy na przykład o przedsiębiorstwie...

Finanse- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Zadora
 • Finanse
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1988

podmiotów na rynku Charakter dobra (jednorodne) Rynek doskonały - rynek, który na skutek równowagi popytu...

Ekonomia produkcji- pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Maciej Holko
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1400

. Czy konsumenci (i ich użyteczności krańcowe) są bierni czy aktywni w procesie innowacji/inwestycji/produkcji...

Mikroekonomia - koszt alternatywny

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3486

jest formułowanie teorii zachowań ludzkich i ich weryfikacja w zestawieniu z rzeczywistością, przy wykorzystaniu...

Produkt

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

powinien spełniać wymogi bezpieczeństwa i zdrowia człowieka oraz mieć użyteczność społeczną w długich okresach...

Ekonomia wykład III

 • Politechnika Śląska
 • dr hab Magdalena Pichlak
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

i użyteczność. Wartość użytkowa to zdolność towaru do zaspokajania potrzeb, jest kategorią obiektywną(długopis...