Teoria użyteczności marginalnej - strona 24

Teoria Keyns'a

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1680

TEORIA KEYNESA Teoria Keynesa jest teorią konsekwentnego obrońcy kapita­lizmu w jego formie...

Konsumpcja - wykład

 • dr Monika Utzig
 • Makroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1771

jest taki sam, to krańcowa użyteczność z konsumpcji jest stała, zatem konsumpcja musi być stała. Teoria cyklu życia...

Doskonała konkurencja - konspekt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 931

kombinację maksymalizującą użyteczność lub zysk. Na rynku występuje wielu konsumentów...

Teoria kosztów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2135

Podstawy teorii producenta - teoria kosztów Podział kosztów Koszty księgowe (explicite, jawne...

Podsumowanie modelu konsumenta

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

obojętności odpowiada wyższa użyteczność. Początkowo jednak kiedy tworzono podstawy teorii wyboru konsumenta...

Wartość-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

dla tego człowieka - teoria użyteczności. Jest to, zatem czynnik subiektywny - podejście każdego człowieka...

Ekonomia - ZASOBY

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 7371

- ogólnoludzki wysiłek, Użyteczność rzeczy- stąpień natężenia pożądań. Subiektywna teoria wartości- Cena...

Wykład - Thomas Reid

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518

za i przeciw Hume'owi: Smith, Price, Reid Adam Smith (1723-1790) Centralne miejsce w swojej teorii...