Teoria użyteczności konsumenta - strona 50

Pojęcie monopolu naturalnego- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 483

często ma miejsce w przypadku dóbr użyteczności publicznej. Pomyślmy na przykład o przedsiębiorstwie...

Polityka pieniężna - Teoria ilościowa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1981

Klasyczna wersja teorii ilościowej pieniądza : Należy wyróżnić 2 podejścia: oparte na szybkości...

Opakowalnictwo notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz
 • Opakowalnictwo i przechowywanie żywności
Pobrań: 2030
Wyświetleń: 6132

w światowej gospodarce, rozwój innowacyjności oraz wzrost potrzeb i wymagań konsumentów. Autorytety naukowe...

Ekonomia klasyczna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Tomasz Postawa
 • Socjologia organizacji i kierowania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875

kapitału! David Ricardo (1772 – 1823) stworzył oryginalne teorie: wartości pieniądza renty gruntowej płacy...

Popyt, podaż i rynek

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1820

: o funkcjonalny – wynika z cech jakościowych danego dobra o niefunkcjonalny – użyteczność dobra może się zmieniać...

Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

przez nich działalności gospodarczej. Z USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW: rozumie się przez to przedsiębiorcę...

Izokwanta

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2604

w postaci izokwant odgrywa podobną rolę jak funkcja użyteczności w przypadku konsumenta. ...