Teoria użyteczności konsumenta - strona 24

Mikroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Mierzwa
 • Mikroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4389

ze strony cen dóbr i usług, które nabywa na rynku. Teoria użyteczności Użyteczność jest to zadowolenie...

Mikroekonomia - ogół zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Mierzwa
 • Mikroekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2926

, w którym koordynacja działalności indywidualnych podmiotów tj. konsumentów i producentów dokonuje się na rynku...

Test gospodarka komunalna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2345

o ochronie konkurencji i konsumentów: mają charakter kar obligatoryjnych mają charakter praw fakultatywnych...

Marketing - podstawowe wiadomości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1617

. W jaki sposób konsumenci odnoszą korzyści? Marketing tworzy użyteczność, korzyści lub wartość dla konsumenta...

Specyfika rachunku konsumenta - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Agata Barbara Małysa-Kaleta
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

konsumenta który zawsze kieruje się zasadą racjonalności ekonomicznej (zyskiem, efektem). Wszystkie teorie...