Teoria użyteczności konsumenta - strona 24

Mikroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Mierzwa
 • Mikroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4277

ze strony cen dóbr i usług, które nabywa na rynku. Teoria użyteczności Użyteczność jest to zadowolenie...

Mikroekonomia - ogół zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Mierzwa
 • Mikroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2891

, w którym koordynacja działalności indywidualnych podmiotów tj. konsumentów i producentów dokonuje się na rynku...

Test gospodarka komunalna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2198

o ochronie konkurencji i konsumentów: mają charakter kar obligatoryjnych mają charakter praw fakultatywnych...

Marketing - podstawowe wiadomości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1603

. W jaki sposób konsumenci odnoszą korzyści? Marketing tworzy użyteczność, korzyści lub wartość dla konsumenta...

Specyfika rachunku konsumenta - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Agata Barbara Małysa-Kaleta
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

konsumenta który zawsze kieruje się zasadą racjonalności ekonomicznej (zyskiem, efektem). Wszystkie teorie...