Teoria użyteczności ekonomii - strona 68

Przyczyny i modele integracji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1085

laureat nobla w dziedzinie ekonomii (1969). Stworzył dwa terminy używane w literaturze: integracja...

Powstanie i rozwój korporacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Roman Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1211

się do prosperity i szczęścia kraju jak wysokie zyski”  Teoria i praktyka ekonomii: Na długą metę zyski rosną...

Organizacja Rynku w UE- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Zarządzanie miastem i regionem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

. Jednakże charakter tej fazy integracji stanowi zjawisko wykraczające poza przedmiot rozważań teorii ekonomii. Strefa...

Makroekonomia- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1309

do poszukiwania rozwiązań optymalnych Koncepcja wyznaczania celów Principle of targetting - kategoria ekonomii...

Wzrost i rozwój gospodarczy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

- z dziedziny ekonomii. „Granice wzrostu gospodarczego” - raport Klubu Rzymskiego 1972r. - ukazał...

Liberalizm prawny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

obywateli. Teoria użyteczności Benthama Jeremy Bentham jest twórcą utylitaryzmu. Na podstawie obserwacji...

Teoria kosztów komparatywnych-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 350

ekonomii, twórca teorii kosztów komparatywnych Do czasów D.Ricardo panował pogląd, że przesłanką...