Teoria użyteczności ekonomii - strona 61

Pytania na kolokwium 2

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1855

i algorytmy zaczęły wchodzić w użycie bezpośrednio w ekonomii i zarządzaniu. Była to geneza nowej szkoły...

Wartość, bogactwo- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Maciej Holko
 • Ekonomia produkcji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

nie można powiększyć za pomocą pracy ludzkiej, ma ogromne znaczenie dla ekonomii politycznej, nic bowiem nie zrodziło...

Rola ryzyka w działalności gospodarczej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4158

, nie jest zatem fair z punktu widzenia użyteczności. Początkowo ekonomia tzw. neoklasyczna ignorowała w modelu...

Gospodarka a ekologia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

do ekonomii problem ochrony środowiska przeniknął dopiero po latach sześćdziesiątych . Ważną rolę...

Mikroekonomia - notatki na egzamin

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • prof. dr hab. Jan Siekierski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3955

. Teoria ekonomii przedstawia uproszczony opis rzeczywistości gosp. lub jej części. Podstawą tego opisu...

Merkantylizm- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

). Odmiany rozwiniętego merkantylizmu W XVII wieku ukazało się około 2000 traktatów na temat ekonomii. Wśród...

Mikroekonomia 1 - przedmiot ekonomii

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2184

(w odróŜnieniu od Ksenofonta i Arystotelesa). Pojęcie przedmiotu i zakresu ekonomii w Polsce ukształtowane...

Prekursorzy teorii globalizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1596

kompleksem kultury. Dominują one w okresie ekonomii łowiecko‐zbierackiej, a także odgrywają wielką rolę...