Teoria użyteczności ekonomii - strona 57

Emocje i Motywacja - wykład 5

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Pilch
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1561

ciekawość. Dziś KONCEPCJE POZNAWCZE [1] Teoria dysonansu poznawczego Festingera: nie obejmuje całości...

Etyka biznesu-notatki z wykladów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 777
Wyświetleń: 4641

użyteczność społeczności - teoria pluralistyczna - kilka równorzędnych zasad, prima facie - etyka obowiązków...

Wartości nominalne i realne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

- które składają się na PKB)  w cenach kraju/regionu bazowego (przy porównywaniach geograficznych) Czas w ekonomii...

Etyka biznesu - wyjaśnienie pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

zasygnalizowane wcześniej na temat moż¬liwej - i koniecznej - zgodności reguł ekonomii i etyki, prakseologicznych...

Zarządzanie - 43 pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Opolski
 • prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 630
Wyświetleń: 4830

, przy czym podkreślić należy, że chodzi tu o pojęcie odmienne od używanego w ekonomii. W prakseologii bowie...