Teoria użyteczności ekonomii - strona 45

Cnoty moralne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka
 • Etyka w biznesie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

CNOTY MORALNE - KLUCZ DO DOBREJ PRAKTYKI Sprawiedliwość kontra użyteczność Teoria cnót lepiej...

Teoria endogenicznego wzrostu2

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

gospodarczego. Przez długie lata w teorii ekonomii dominowała teoria egzogenicznego wzrostu. Analiza rozwoju...

Zachowania konsumentów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Agata Barbara Małysa-Kaleta
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728

, hipotez i zasad postępowania. Ekonomia neoklasyczna: gospodarstwo domowe= jednostka. Gossen (Kierunek...

Rozwój przedsiębiorstw.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Chomatowski
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931

ekonomicznych (prawo ekonomii skali, prawa techniczno-bilansowego, prawo popytu i podaży) oraz teorii...

Kultura zaufania - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1890

analizę znaczenia i granic zaufania w różnych domenach instytucjonalnych ‐ polityce, ekonomii, medycynie...

Makroekonomia - nurty w Ekonomii

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • prof. dr hab. Władysław Balicki
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4221

naszego obiadu lecz od ich dbałości o własny interes” . A. Smith jest twórcą ekonomii liberalnej...