Teoria użyteczności ekonomii - strona 44

Podaż pieniądza 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

teoria ekonomii koncentruje się na analizie procesów w sferze realnej gospodarowania. Nie są poddawane...

Ekonomika transportu - test 30

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

jako dziedziny rządzącej się własnymi prawami nie mającymi wiele wspólnego z ogólną teorią ekonomii, Wielkość...

Stagflacja i deflacja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1701

, wg części ekonomistów, często wynika z szoku podażowego. Pojęcie to pojawiło się w teorii ekonomii...

Etnologia i czynniki etnologiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

pokrewieństwo -> determinują rolę i pozycję (np. w sferze ekonomii). Monopol funkcji publicznych dla mężczyzn...

Reformizm-omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1484

ekonomii w Monachium - Lujo Brentano - jedynie poprawa losu proletariatu przyczynić...

Wykład - Socjologia religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155

a początkami niektórych form kapitalistycznej ekonomii podejmuje Etyka protestancka a duch kapitalizmu...

Teoria egzogenicznego wzrostu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

gospodarczego bazująca na teorii neoklasycznej. Teoria ta dominowała w ekonomii przez okres 40 lat (1945-1985...