Teoria użyteczności ekonomii - strona 31

Mikroekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

Dr Łukaszewicz - Mikroekonomia Mikroekonomia Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii Ekonomia...

Mikroekonomia wykłady

 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2156

i usługi Teoria ekonomii przyjmuje upraszczające założenie, że każde gospodarstwo domowe dąży do takiego...

Rozwój przedsiębiorstw - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Chomatowski
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1330

ekonomicznych (prawo ekonomii skali, prawa techniczno-bilansowego, prawo popytu i podaży) oraz teorii...

ćw.1 funkcje makroekonomii

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • A. Szynka
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1309

nie może obejść się bez ekonomii. Makro - całość państwo bezrobocie polityka fiskalna polityka pieniężna inflacja...

Podstawy mikro i makro ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1064

badań ekonomii jest m.in.- alokacja zasobów. Przedmiotem badań ekonomii- jest proces gospodarow...

Teoria wyborów konsumenta

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 777

użyteczności ilość jabłek KRZYWA OBOJĘTNOŚCI- Współczesna teoria zachowania się konsumenta opiera...

Podstawy ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Teresa Korbutowicz
 • Ekonomia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 11193

opanować i szybciej wykonać. Podstawowe problemy podaży i popytu. Główny problem teorii ekonomii dotyczy...

Lektura makro wojtyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1414

interwencjonizmu państwowego. Jego poglądy miały znaczący wpływ na rozwój ekonomii w połowie XX wieku. Główne...