Teoria systemów - strona 21

Magia a religia i nauka

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2555

się teorią, systemem zasad, które określają, w jaki sposób należy przeprowadzić działanie, aby było skuteczne...

Modernizacja

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

Świata nie mogą powielić modelu rozwoju kra­jów wysoko uprzemysłowionych. Teoria systemów światowych...

Socjologia moralności - skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia moralności
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2450

lub aprobatę”. Niklasa Luhmanna - twórcy teorii systemów społecznych - omawia funkcje moralności w nowoczesnym...

Planowanie taktyczne- opracowanie

  • Politechnika Śląska
  • Planowanie i sterowanie produkcją
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2996

jest także układem samoregulacji. Teoria systemów sterowania stanowi podstawę funkcjonowania systemów logistycznych...