Teoria ekonomii - strona 30

Podstawy ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Teresa Korbutowicz
 • Ekonomia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 11172

opanować i szybciej wykonać. Podstawowe problemy podaży i popytu. Główny problem teorii ekonomii dotyczy...

MIKROekonomia SUM UEK

 • prof. dr hab. Zofia Dach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4956

ekonomii posługuje się pojęciem szerszym niż koszty księgowe, mianowicie - rzeczywiste koszty ekonomiczne...

Bezrobocie - zatrudnienie

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3129

. W teorii ekonomii panuje pogląd, że poszukiwania pracy są intensywniejsze w sytuacji wzrostu kosztów bycia...

Notatki + referat o teorii Friedmana

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 4221

, procentu i pieniądza”, wydanej w 1936 r. Podważył w niej założenia klasycznej teorii ekonomii i teorii...

FINANSE opracowania SUM UEK

 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 4032

związane z teorią ekonomii. Zjawiska finansowe zawsze powstają w związku z wytworzeniem dóbr i usług...

Mikroekonomia - procesy gospodarcze

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1351

Przykładowymi zagadnieniami są: problemy gospodarcze, procesy gospodarcze, produkcja, podział, rynek, zasoby, strumienie, cena równowagi. Test z Ekonomii Koszty amortyzacji w przedsiębiorstwie to : Niech próg rentowności wynosi X. Produkcja poniżej tego progu przynosi przychody które : Pł...

Mikroekonomia wykłady

 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2156

i usługi Teoria ekonomii przyjmuje upraszczające założenie, że każde gospodarstwo domowe dąży do takiego...

Pytania na egzamin - opracowanie - Prawo popytu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1064

Sformułować prawo popytu i podaży. Prawo popytu i podaży, podstawowe prawo ekonomiczne regulujące działanie mechanizmu rynkowego, określające wzajemne zależności pomiędzy wielkością popytu, wielkością podaży, a poziomem ceny towaru. Mówi, że w warunkach niezmienności innych zjawisk rynkowych popyt ...