Temperatura otoczenia - strona 41

Teorie komunikowania społecznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1617

i waloryzacją czasu przez ludzi. Elementy otoczenia - temperatura otoczenia, oświetlenie, kolorystyka...

Chemiczna analiza - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1736

od temperatury otoczenia. Ten błąd wynika z róŜnicy w sile wyporu powietrza wywieranej na przedmiotach o róŜnej...

Powierzchnia ciał stałych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

, że jeżeli, w temperaturze otoczeniem ciepło równa: , układ wymienia z (w przemianie odwracalnej), to towarzyszy temu zmiana...

Własności termiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

wewnątrz urządzenia lub pomieszczenia (np. termos) 4. Odcięcia się od wpływu zmian temperatury otoczenia...

Obliczenia cieplne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

] to – temperatura otoczenia, to = 15 ‚ 20°C t w  to q 1 s    AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki...

Materiałoznastwo - wykład 11

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

do temperatury ok. 600°C i następnie dowolnym chłodzeniu do temperatury otoczenia. Wygrzewanie może się odbywać...