Tekst prawny - strona 36

Rola prawa w kulturze średnowiecznej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

i formularze z okresu ptolemejskiego (III wiek p.n.e.), które były najważniejszymi ówczesnymi tekstami prawnymi...

Eucharystia - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

w ten sposób przypomniała wcześniejszą wypowiedź Papieskiej Rady Tekstów Prawnych z dnia 1.06.1988 r. (AAS 80 (1988) s. 1373...

Pokuta - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1176

kan. 964 § 2, Papieska Rada do Spraw Interpretacji Tekstów Prawnych w dokumencie z dnia 16.06.1998...

Skrypt z prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1330

? Jak tak to przyślijcie info na maila :) metody badawcze prawa: analiza językowo-logiczna tekstów prawnych - połączenie...

Logika dla prawników - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 2898

Logika Dla Prawników Rozdział I: Zagadnienia wstępne Starożytność Zenon z Elei: Twórca dialektyki(poszukiwał prawdy, wykorzystując argumenty słowne). Sokrates Model tworzenia definicji Platon: Twórca rozumowania dedukcyjnego Arystoteles: Zasada sprzeczności: „dwa zdania względem siebie sprzecz...

Odpowiedzi na pytania do prawa konstytucyjnego

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Paweł Sarnecki
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 7077

z wykorzystaniem największej ilości wiedzy (prawniczej) Właściwości tekstu prawnego: I - komunikacyjne - zrozumiały...

Prawo-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2835

jako artykuł, paragraf lub w innej postaci. Akt prawny: –tekst prawny który zawiera normy prawne. Ustanowiony...

Administracja - studium przypadku

 • Administracja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2639

Zawiera on szeroko opracowane pytania w liczbie 25. Zagadnienia jakie są poruszane w tej notatce to : Formy tworzenia prawa, Model racjonalnego tworzenia prawa, Sytuacja prawna wyznaczona przez przepisy prawne, Sposoby wyrażenia obowiązku prawnego, Kompetencje i normy kompetencyjne, Faza przedwstę...

Skrypt z prawoznawstwa

 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4718

. Metody badawcze w prawoznawstwie Metodami badania prawa są: Analizowanie Tekstów prawnych Badania...