Tekst prawny - strona 33

Prawo - Sprawiedliwość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

przez środki przymusu (stosowane w ostateczności). Język prawny - język tekstów prawnych podlegający ogólnym...

Lex natura ecclesia - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995, s. 324. Papieska Rada do Spraw Interpretacji Tekstów Prawnych...

Integracja europejska - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1757

współdecydowania oraz pierwsze obrady w sprawach innych tekstów prawnych). Sposób podejmowania decyzji...

Wstęp do prawoznawstwa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5201

Metodologia prawoznawstwa: Metoda logiczno-językowa (formalno-dydaktyczna) - analiza tekstów prawnych...

Prawo karno skarbowe - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Aneta Michalska-Warias
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 7959

redakcyjna tekstu prawnego NORMA PRAWNA- pewna reguła zachowania Hipoteza - wskazanie adresata Dyspozycja...

Wielokulturowe małżeństwo

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Rady do Spraw Tekstów Prawnych „Dignitas connubii” z 25 stycznia 2005 r., adresowanej do trybunałów...

Historia kondyfikacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Watykañskiego I, na którym zauwa¿ono brak jednolitoœci dyscyplinarnej Koœcio³a zarówno w tekstach prawnych...

System normatywny - wykład

 • dr hab. Krystyna Daniel
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106

z tekstu prawnego dyrektywa postępowania składająca się, z co najmniej z dwóch części (odpowiedzi...