Tekst prawny - strona 31

Prawo - definicje

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 4060

przez środki przymusu (stosowane w ostateczności). Język prawny - język tekstów prawnych podlegający ogólnym...

Wstęp do prawoznawstwa- notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1729

zawarty w tekście prawnym, stanowiący techniczną jednostkę strukturalną aktu prawnego wyrażoną w postaci...

Teoria i filozofia prawa - wykłady

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 1771
Wyświetleń: 6293

się do ograniczenia się do analizy tekstu prawnego wyłącznie w aspekcie językowym. Prowadziło to do rozwoju analiz...

Prawoznawstwo 4

 • prof. dr hab. Zbigniew Konieczny
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1778

interpretacyjne wykładni językowej są następujące: do tekstu prawnego nie wolno dodawać ani niczego odejmować...

Prawo-definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1813

przez środki przymusu (stosowane w ostateczności). Język prawny - język tekstów prawnych podlegający ogólnym...