Tekst prawny - strona 23

Wykładnia prawa - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1393

prawne do sądów wyższych - TK sygnalizuje wadę tekstu prawnego - ustala porządek logiczny...

Wykładnia systemowa - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

, można je wywnioskować z reguł w tekście prawnym albo można je wyinterpretować…) - zasada państwa prawa - art. 2...

Sposób legitymowania zasad

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1428

, które wynikają pośrednio z tekstu prawnego 3.reguły inferencyjne: powołujemy się na ocenę racjonalnego prawodawcy...

Źródła prawa rzymskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1316

) - miał wizję renovatio imperii. Powołał specjalną komisję, która miała zastąpić chaos w zakresie tekstów...

Wykład - akt normatywny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1029

. Według innej koncepcji przepis prawny to zdanie w sensie gramatycznym zawarte w tekście prawnym, czyli zdanie...

Edytor-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Terminy łacińskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

. Pismem Świętym, gdzie konsekwencją tekstu niepoprawnego mogła być herezja, schizma itp.) i tekstami...

Aksjologia prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

, rozporządzeń. Dlaczego? Ponieważ wymogi redagowania tekstu prawnego ( oszczędność tekstu, precyzja sformułowań...

Logika prawnicza - Język prawniczy

 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • dr Cezary Waldziński
 • Logika prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1449

prawodawczej. Zgodnie z nimi definicję legalną zamieszcza się w tekście prawnym, jeżeli: Dane określenie...

Prawoznawstwo wykłady UMK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2807

w okolicznościach y powinien się zachować w sposób z. TEKST PRAWNY- zespół wypowiedzi występujących...