Szerokość geograficzna - strona 38

Notatki geografii osadnictwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Miszewska
 • Geografia osadnictwa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1603

starożytnych w okolicy 42' szerokości geograficznej wschodniej. Były one lokalizowane nad wielkimi rzekami...

Geodezja - zadania i odpowiedzi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 4557

Międzynarodowej mapie świata. Obie półkule północna i południowa podzielono pasami w odstępach 4 stopni szerokości...

Geografia ekonomiczna - Półwyspy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1414

w tej samej szer. geograficznej. Dzięki równoleżnikowemu przebiegowi większości łańcuchów górskich, masy...

Fizyka - podstawy (UR Kraków)

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Jóżef Mazurkiewicz
 • Fizyka
Pobrań: 448
Wyświetleń: 6566

zależy od położenia ciała względem środka Ziemi (szerokości geograficznej, wysokości nad poziom morza...

Geomorfologia - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1428

średnia średnich szerokości geogr. (pozostałość glacjalna i peryglacjalna) przeobrażone przez człowieka...

Geomorfologia - wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1617

średnia średnich szerokości geogr. (pozostałość glacjalna i peryglacjalna) przeobrażone przez człowieka...

Zakłócenia - opracowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

ziemskiej. Jego natężenie na powierzchni Ziemi zależy od szerokości geograficznej i waha się od 16 do 56 A/m...

Wykłady-hydrologia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1715

HYDROLOGIA  dla studentów geologii, specjalizacja: Hydrogeologia i ochrona  środowiska wodnego (HOW)  Szkic wykładu  UWAGA: zastosowano wielopoziomowy system struktury wykładu. Główne tematy maj ą numerację arabską, kolejność ich części  wyraŜają  małe litery, dalej: numeracja rzymska (du Ŝe cyfry)...