Sześcian - strona 18

Grawitacja

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1442

jest proporcjonalny do sześcianu średniej odległości planety od Słońca ( prawo okresów ). Prawa Keplera stanowiły...

Wykład6 fizyka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

Keplera Sześciany półosi wielkich orbit dowolnych dwóch planet mają się do siebie jak kwadraty ich okresów...

Fizyka

Pobrań: 42
Wyświetleń: 1750

stosunkowi sześcianów ich średnich odległości od Słońca (połowy wielkiej elipsy). R, r -dłuższa długość...

Wstęp do Informatyki

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1456

i nie jest równocześnie wielokrotnością sześcianu dowolnej liczby naturalnej większej od 1. 9. Liczbę fn nazywamy liczbą...

Dyfraktometria rentgenowska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2485

B12 = Bobs − Bkal Sfery 0.89 sześciany 0.73 - 1.03 oktaedry 4 L 3 1500 0.83 - 0.91 tetraedry...

Opadanie cząstek w płynie- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Dariusz Skrzypiński
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 945
Wyświetleń: 3416

.Przykładowe wartości dla wybranych brył podano poniżej. Bryła Współczynnik sferyczności  Kula 1 Sześcian...

Teoria liczb, liczby trójkątne - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Marian Malec
 • Teoria liczb
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3129

23 33 43 53 63 Suma pierwszych n sześcianów jest równa sumie pierwszych ∆n liczb nieparzystych...

Ciepło i termodynamika

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

. Naczynie jest sześcianem. (rys. sześcian w ukł współ. z narys. cząstką poryszająca się w kierunku x...