Szata roślinna - strona 24

Hydrologia - wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Borowiak
 • Hydrologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1883

powierz RETENCJA powierzchniowa (intercepcja szaty roślinnej, zwilżanie przedmiotów, retencja pow gleby...

Bioróżnorodność - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1456

nawet do wyginięcia populacji ofiar. Strefa biotyczna miasta: synantropizacja, czyli całokształt zmian szaty roślinnej...

Pedosfera i biosfera - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1246

wielu ważnych składników, które wykorzystują rośliny, dodatkowo szata roślinna chroni glebę przed erozją d...

Oceanografia - pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

pozbawionych szaty roślinnej, doprowadzając do powstania charakterystycznych zagłębień deflacyjnych Degradacja...

Opracowane zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 98
Wyświetleń: 980

ludzkiej pierwotnej szaty roślinnej tych obszarów. Typowe dla tych rejonów są twardolistne, wieczne zielone...

Bariery rozwoju cywilizacji - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1631

, wywierają szkodliwy wpływ na szatę roślinną, w tym głównie na lasy (iglaste). Oddziaływanie to ma charakter...