System prezydencki władza wykonawcza - strona 42

władza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

, według których władza jest zorganizowana w państwie, akceptacja celów i podstawowych zasad systemu. Legitymizacja...

Istota samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

domniemanie kompetencyjne w systemie samorządu terytorialnego, a uregulowania konstytucyjne odnoszą...

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mariusz Maszkiewicz
 • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 658

. Łukaszenko zmienił konstytucję i przejął wszystkie funkcje władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej...

Demokracja polityczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Wrońska
 • Teoria polityki
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3710

oraz władzy państwowej istnieje w systemach demokratycznych wielu mniejszych aktorów zbiorowych, mających...

Zarządzanie - projektowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

- zdecentralizowany proces ten jest rozproszony władze naciskają na samokontrolę Ocena końcowych wyników w systemie 1...

Zasady ustroju politycznego RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1372

, kontrolujący zarówno władzę ustawodawczą jak i wykonawczą oraz zasadę samorządu. Zdaniem Trybunału...

Ordynacja większościowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

alternatywnego (Australia, a także wybory prezydenckie w Irlandii). W tym systemie dysponuje się wieloma głosami...