System prezydencki cechy - strona 44

Teoria regionu społeczno-ekonomicznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1694

te muszą się odnosić do współwystępowania w przestrzeni pewnego zespołu cech, między którymi zachodzą...

Otoczenie - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

od istniejącego. Wymiar socjologiczno - kulturowy - zwyczaje, nawyki, wartości, i demograficzne cechy...

Teoria alberta bandury

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2996

krytyk teorii cech. Elementami strukturalnymi osobowości będzie to co może być społecznie wyuczone...

Zagrożenia ekonomiczne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 2289

w wymianie handlowej); stabilność kursów walut i stóp procentowych. Stabilny system oszczędzania(bezpieczny...

Parsons - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Rąpała
 • Systemy społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2051

PARSONS Sys. niezwykły z trzech powodów: system nie tylko socjologii ale nauk społecznych...

Szczegolowe opracowanie - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

- sprawowanie władzy przez przedstawicieli wybieranych przez podmiot suwerenności - ze względu na system rządów...

Międzynarodowa konkurencyjność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Czech
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa i gospodarki
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2751

koniec ery przemysłowej i początek nowej ery technologii informacyjnych i innowacji CECHY TRADYCYJNEGO...