System dydaktyczny i jego elementy - strona 78

Warunki pracy i BHP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

System czasu pracy to mówiąc w uproszczeniu zbiór reguł normujących czas pracy w zakładzie pracy...

Normatywistyczna teoria prawa i państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

faktyczne zachowania się elementów przyrody, podejmuje próbę wyjaśnienia mechanizmów władających przyrodą...

Pomoc społeczna a wsparcie młodzieży

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Młyński
 • Instytucje wsparcia socjalnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2695

” pozwalające na regenerację i aktywizację sił ludzkich. Systemy wsparcia społecznego mogą mieć charakter...

Metodyka wychowania fizycznego część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Katarzyna Nieleszczuk
 • Metodyka wychowania fizycznego
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3479

 umiejętności  Zamiłowania  uzdolnienia  System wartości  sprawność  Model życia Kręgi procesu wychowania...

System polityczny Niemiec

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • wykładowca nieznany
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2177

weszli, ale nie chcą wyjść) elementy systemu: głowa państwa, parlament, rząd, sądy [demokracja...

Okres Pryncypatu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3318

podczas dyskusji na forum (ratio decidendi) System prawa otwartego Sędzia nie dokonuje aktu subsumcji...

Notatki z wykładów psychologia

 • dr Bożena Gulla
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2527

się szybko i wkracza we wszystkie dziedziny nauki. Tez do psychologii i psychoterapii. System - uporządkowana...