System dydaktyczny i jego elementy - strona 55

Definicja i cel retoryki-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1974

- odwołał się do mówcy Demostenesa, autor „Retoryki i poetyki” Cały system retoryki próbował opracować...

Pojęcie organizacji, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Pojęcie organizacji A. K. Koźmiński i A. M. Zawiślak; organizacje są: uporządkowanymi systemami...

Geneza i rozwj pedagogiki społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Irena Lepalczyk
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3738

nazywać będziemy składniki struktury otaczającej osobnika, które działają jako system bodźców i powodują...

Ochrona danych - Monitorowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

: zabezpieczenie pamięci RAM analiza sygnatur w systemie przetwarzającym dyski lustrzane, macierze dyskowe...

Systemy MRP - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

zamówieniach na wyroby gotowe. Na tej podstawie system planuje produkcję poszczególnych elementów oraz dostawy...

Podstawy Zarządzania - Druker

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • dr Maciej Dębski
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 14504

), a także wykazuje się spójnością i dopasowaniem- są elementy, które ze sobą współgrają. Każde przedsiębiorstwo...

Metodyka pracy korekcyjno-wyrównawczej

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jolanta Łęczycka
 • Metodyka pracy korekcyjno-wyrównawczej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3164

oddziaływanie wychowawcze rodziców o nieprawidłowe systemy wychowawcze z uwagi na rodzaj najczęściej...