System dydaktyczny i jego elementy - strona 47

System gospodarki rynkowej

  • Uniwersytet Gdański
  • mgr Maria Roszyk
  • Mikroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1890

SYSTEM GOSPODARKI RYNKOWEJ. Pojęcie i klasyfikacja systemów. System-jest to skoordynowany...

Rodzina - omówienie

  • mgr Alekasndra Nowakowska-Kutra
  • Socjologia edukacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

to także pewien system społeczny, który ma swoje granice. - rodzina to grupa krewnych, powinowatych, przyjaciół...

System prawa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Marek Jarentowski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 994

elementów. Wyróżniamy następujące systemy: System naturalny - powstaje bez ingerencji człowieka, siłami...