Sygnatariusz - strona 32

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Iwona Pawlas
  • Gospodarka Światowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5474

Porozumienia międzynarodowe, których sygnatariuszem jest Unia Europejska Umowy zawarte między członkami UE...

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Mizerska-Wrotkowska
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 2849

Podpisana w Wiedniu 22 maja 1969 r. i otwarta do podpisu 23 maja 1969 r. weszła wżycie 27 stycznia 1980r. Państwa-Strony niniejszej konwencji, - zważywszy na doniosłą rolę traktatów w historii stosunków międzynaro...

Zagrożenia cywilizacyjne - zaliczenie

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Jan Rutkowski
  • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

); - rola organizacji społecznych; - finansowanie trwałego rozwoju zrównoważonego. Jej sygnatariuszami...

Amerykanistyka

  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3619

sierpnia 1796. Jego sygnatariuszami byli: pierwszy minister hiszpański Manuel de Godoy i poseł nadzwyczajny...