Subwencja ogólna - strona 66

Pojęcie administracji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 875

nakazów, zakazów. Świadczy ona pomoc społeczną, przyznaje subwencje, dotacje, służy obywatelom. Stosunki...

Koncepcje praw jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1491

z przysługujących im praw (np.: podatki, subwencje). Zakres tej działalności ograniczony jest jednak przez prawa...

SKARB PAŃSTWA. GENEZA INSTYTUCJI BUDŻETU

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

z udzielaniem dotacji, subwencji, pożyczek z budżetu państwa dla określonych podmiotów (MF) zapewnienie bieżącej...

Geografia turystyczna- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Zygmunt Kruczek
 • Geografia turystyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

, mimo że był on własnością prywatną. Dzięki tym kredytom i subwencjom rozpoczęto na szeroką skalę rozbudowę uzdrowiska...

Przedklasycy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

subwencji eksportowych, ograniczeń (ceł) importowych, są przeciwni monopolom eksportowym - postulują wolność...

Makroekonomia- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lidia Gabryś
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

i usług) 4) wypłata rent, emerytur… transfery płatnicze (płatnosci transferowe) 5) dotacje, subwencje...

Ustrój administracji publicznej RP

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 938
Wyświetleń: 6020

ogólna prawa administracyjnego”. Zerówka - ustna Egzamin testowy. Konspekt: Pojęcie administracji...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

. Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 1996 r., prawie połowa (968 tys.) ogólnej liczby gospodarstw rolnych...