Subwencja ogólna - strona 49

BUDŻET PAŃSTWA - pojęcie budżetu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

, - Subwencje, dotacje celowe, dochody z realizacji zadań zleconych, dochody z majątku komunalnego, podatki...

Grupy interesu(lobby)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 770

: opiniowanie projektów ustaw, akcje propagujące określone poglądy w środ­kach masowego przekazu, subwencje...

Zakres działania i zadania gminy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 686

lub subwencji. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji...

Wspólna polityka rolna -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 875

- cła - zakupy interwencyjne - importowane opłaty - składowanie nadwyżek wyrównawcze - subwencje...

Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

zawierają ogólne dyrektywy co do kierunków rozwoju określonych gałęzi przemysłu. Polska nie występuje...

Źródła prawa- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 490

Finansowe prawo - Część ogólna Finansowe prawo - Dewizowe Finansowe prawo - Prawo celne Finansowe prawo...