Subwencja ogólna - strona 24

Finanse-pojęcia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

z podatków samorządowych: pod rolny, od nieruchomości, od spadków, - subwencje ogólne z budżetu państwa...

Finanse-teoria

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

z podatków samorządowych: pod rolny, od nieruchomości, od spadków, - subwencje ogólne z budżetu państwa...

Finanse publiczne

  • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2282

subwencji ogólnych dla gmin i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane gminom...

Dług publiczny

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1778

subwencji ogólnej lub dotacji z budżetu państwa, stanowiących wydatek tego budżetu, a dochód jednostek...

Klasyfikacja obciążeń publicznych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Ewa Kozłowska
  • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

na konkretny cel), społeczne (Np. transfery), gospodarcze (Np. dotacje i subwencje) Według formy: Wydatki...