Subwencja ogólna jednostek samorządu terytorialnego - strona 48

Administracja rządowa - Wojewoda

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Anna Dąbrowska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1617

zespolonej administracji rządowej, jest organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego...

Sądownictwo administracyjne w Polsce

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1652

orzekają o zgodności z ustawami uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, terenowych organów...

Zagadnienia wstępne z finansów

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Judyta Przyłuska
  • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

zjawisk finansowych oparta jest na kryterium rodzajowego zróżnicowania jednostek dokonujących operacji...