Subwencja ogólna jednostek samorządu terytorialnego - strona 42

Podmioty administracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 693

administracji jednostek samorządu terytorialnego: są wyodrębnione organizacyjnie działa w imieniu i na rachunek...

Podział terytorialny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1582

jednostki podziału, a więc u nas dla terenowych organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego...

Słownik pojęć prawnych

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

jednostka samorządu terytorialnego. W swoich granicach administracyjnych tworzy wspólnotę mieszkańców...

Formy prawnych aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

nie wszystkie uchwały podjęte przez organy jednostek samorządu terytorialnego są aktami prawa miejscowego...

Przekroje finansów publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1064

jednostek samorządu terytorialnego” Ustawy i inne przepisy, które regulują funkcjonowanie ministra finansów...

Podział terytorialny państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

po zasięgnięciu opinii organów jednostek samorządu terytorialnego, których zmiana dotyczy (więc tak samo jak gmin...