Subwencja ogólna jednostek samorządu terytorialnego - strona 35

Rezerwy budżetowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

inwestycji wieloletnich; * dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań...

Wieloletni plan finanosy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1484

zadania.Otrzymują je jednostki samorządu terytorialnego. Nie ma jednostki w Polsce ktora takich dotacji...

Sektor publiczny a finanse publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Józef Płoskonka
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki, Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa...

Samorządowe kolegia odwoławcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1022

nad samorządem terytorialnym Jednostkom konstytucja gwarantuje samodzielność podlegającą ochronie sądowej...

Wykład - zasady naczelne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 385

, ani tych organów zastępować (art.6) oraz nie mogą tworzyć jednostek organizacyjnych w zakładach pracy (art.7...

SKARB PAŃSTWA. GENEZA INSTYTUCJI BUDŻETU

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów...

Centralne, naczelne organy administracji.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1477

się do tego, że jest on także organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego (na zasadach określonych w ustawach o samorządzie...