Subwencja ogólna jednostek samorządu terytorialnego - strona 29

Zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 749

albo inna jednostka zaliczana do podsektora rządowego. Podsektor samorządowy obejmuje: jednostki samorządu...

Prawo administracyjne i gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • dr Krystyna Pawłowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1904

nad jednostkami samorządu terytorialnego; organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu...

Zadania gminy - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

wszystkie zadania samorządu terytorialnego niezastrzeżone dla innych jednostek tego samorządu. Do zakresu działania...

Ustrój administracji publicznej notatki

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Zdyb
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 7658

. rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty powołane...

Podmioty rachunkowości - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych...

Wyjaśnienie pojęcia rachunkowość

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Ewa Maria Kamińska-Tchórzewska
 • Rachunkowość
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1946

z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych. Podwójny charakter...

Zakres władztwa planistycznego gminy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

ogólnospołecznej, szczególnie jednostek samorządu terytorialnego, indywidualnych zasady o które szczegółowo pisał...

Kontrola w administracji publicznej

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3038

nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, kontrolę gospodarki finansowej...