Styropian - strona 23

Notatki z materiałoznawstwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Bogumił Wronka
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3199

, części maszyn itp. Odmianą polistylenu zdolną do spieniania w gorącej wodzie lub parze jest styropian...

Tworzywa sztuczne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

Przez pojęcie tworzywa sztuczne rozumiemy użytkową postać wielkocząsteczkowych związków chemicznych zwanych polimerami. Polimery otrzymywane są w wyniku polireakcji małych cząsteczek organicznych (monomerów),a mianowicie: polimeryzacji (np. polichlorek winylu, polistyren, polietylen,polipropylen, po...

Chemia-opracowane pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Małgorzata Teterycz-Puzio
 • Chemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1008

Zastosowanie {opakowania, izolacja elektryczna, izolacja cieplna (styropian)) Jest tworzywem stylonowym. Oprócz...

Dachy płaskie i stropodachy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

bitumicznych nale¿y unikaæ zaginania ich pod k¹tem prostym. Trójk¹tne profile, np. kliny ze styropianu...

Stropy - wprowadzenie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1757

budynku (mały budynek, wielokondygnacyjny) •styropianu elastycznego •stropowej wełny akustycznej Wybór...

Własności termiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

właściwości perlitu. Wykorzystanie perlitu: • Uzupełnia lub zastępuje styropian. W postaci sypkiej...