Struktura gospodarcza - strona 19

Dotacje z UE jako źródło MSP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

, wpływając na tak istotne kwestie jak: wzrost gospodarczy, konkurencyjność, zmiany struktury gospodarczej...

Wykład - Rynek pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Anna Lipka
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1043

gospodarczej -przemian w strukturze gospodarczej -wielkości i struktury naturalnych ubytków zasobów pracy...

Globalizacja - Bank Światowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

i struktur gospodarczych zgodnie z globalnymi tendencjami. Wynika to nie tylko z samego transferu pakietu...

Monopolizacja-formy i rodzaje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1659

. Burzliwy rozwój gospodarki amerykańskiej pod koniec XIX wieku prowadził do przekształceń struktur...

Finanse wykłady

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • dr Jolanta Juza
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 2016
Wyświetleń: 3220

i średnioterminowe), 2) kredyty na restrukturyzację - przeznaczone na przebudowę struktury gospodarczej, mający...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 448
Wyświetleń: 7686

-gospodarcze potencjał ludnościowy rejonu - liczba i struktura gosp. domowych - wielkość dochodów ludności...

Wykłady z mikroprzedsiębiorczości

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Dominik Kowal
 • Mikroprzedsiębiorczość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3633

korzystna zmiana wynikająca z potrzeb lub • „twórcza zmiana w systemie społecznym, w strukturze gospodarczej...