Stratyfikacja - strona 35

Historia komunikowania

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4907

historia komunikowania slajdy Włodzimierz MichHistoria komunikacji społecznej. Tekst ze slajdów 2011telegraficzny model komunikacjimodel komunikacji werbalnej, dobrowolnej i świadomej. Zawęża komunikowanie do przekazywania informacji – odbiorca musi odebrać przekaz i zrozumieć jego treść; liczy się ...

Polityka Społeczna - zasady i style

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Małgorzata Zamojska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2926

integrujących Typ społecznej stratyfikacji pionowa (wyższe i niższe klasy) pozioma (grupy wewnątrz i grupy...

Psychologia - psefologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Kasińska-Metryka
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3647

preferencji zanika shemat głosowania klasowego - stratyfikacja społeczna (lewica-prawica) Polska specyfika...

Etyka zawodu socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Witold Kawecki
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

dr hab. Witold Kawecki. Notatka składa się z 39 stron. Etyka zawodu socjologa Wykłady 2009 Wykład 1 (05.03) Tytuł zawodowy Stopień naukowy licencjat (lic.) magister (mgr) magister inżynier (mgr inż.) lekarz (lek.) doktor (dr) doktor habilitowany (dr hab.) Stanowiska Tytuł naukowy wykł...

Bezpieczeństwo społeczne - Bemowo

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Karina Marczuk
 • Bezpieczeństwo społeczne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1869

społecznych,czyli na stratyfikację społęczną 3. Relacje miedzy państwem,a rynkiem prywatnym w ubezpieczeniach...

Chemia wody egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia wody
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1232

się wówczas tak zwane uwarstwienie - stratyfikacja (to zjawisko opisane zostanie dokładniej w dalszych...