Stratyfikacja - strona 35

note /search

Historia komunikowania

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 4963

historia komunikowania slajdy Włodzimierz MichHistoria komunikacji społecznej. Tekst ze slajdów 2011telegraficzny model komunikacjimodel komunikacji werbalnej, dobrowolnej i świadomej. Zawęża komunikowanie do przekazywania informacji – odbiorca musi odebrać przekaz i zrozumieć jego treść; liczy się ...

Psychologia - psefologia

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Psychologia polityczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3668

preferencji zanika shemat głosowania klasowego - stratyfikacja społeczna (lewica-prawica) Polska specyfika...

Etyka zawodu socjologa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

dr hab. Witold Kawecki. Notatka składa się z 39 stron. Etyka zawodu socjologa Wykłady 2009 Wykład 1 (05.03) Tytuł zawodowy Stopień naukowy licencjat (lic.) magister (mgr) magister inżynier (mgr inż.) lekarz (lek.) doktor (dr) doktor habilitowany (dr hab.) Stanowiska Tytuł naukowy wykł...

Chemia wody egzamin

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Chemia wody
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1232

się wówczas tak zwane uwarstwienie - stratyfikacja (to zjawisko opisane zostanie dokładniej w dalszych...