Stratyfikacja - strona 27

Ład społeczny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2310

od innych". Model ten odpowiada regułom stratyfikacji społecznej, którą tworzą najczęściej takie czynniki...

Egzamin - socjologia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2457

w teorii zarządzania i menagemencie. Weber stworzył bazę współczesnej teorii stratyfikacji społecznej...

Socjologia - test - Charyzma

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr Wojciech Kowalik
 • Socjologia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2737

) funkcjonalnej teorii stratyfikacji d) ideologii rewolucyjnej e) Włodzimierza Lenina (28) „Margines społecznej...

Referat - cywilizacja Majów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1575

stratyfikację społeczną, przejawiającą się między innymi silnym rozwojem ceremoniału związanego z pochówkiem...

UBÓSTWO A WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

społecznej stratyfikacji pionowa (wyższe i niższe klasy) pozioma (grupy wewnątrz i grupy na zewnątrz...

Pojęcia z wykładni prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1197

jako części tej całości. Jest to podział myślowy. Wiąże się z nim stratyfikacja, czyli wyodrębnienie własności...