Stróża - strona 25

Filozofia - skrypt 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1365

ma być stanowe, hierarchiczne. Rządzić mają najmądrzejsi czyli filozofowie. Druga warstwa to obrońcy czyli stróże...

Filozofia prawa - skrypt 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1960

.. prawny państwo pełni rolę „nocnego stróża”, gwarantem bezpieczeństwa prawnego; nienaruszalność własności...

Programowanie w C++

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218

Konspekty do wyk³adu „Programowanie w jêzyku C++” Pawe³ £opata, KT AGH wersja dokumentu 8.0 - wydanie niepoprawione, nieuzupe³nione i nieoficjalne, ale wa¿ne ;-)UWAGA: Dokument mo¿e zawieraæ ró¿ne b³êdy grubsze lub drobniejsze. Wszelkie konstruktywne uwagi oraz propozycje co do zmian w zakresie ...

Poeci polskiego baroku

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1925

.Pochwalne Oba setniki zamykają się wierszami do Matki Boskiej, a całość wiersza do Anioła Stróża (od pokuty...

Twórczość Melchiora Wańkowicza

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
 • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

jest ostoją tradycji, stróżem spokoju, hamulcem mężczyzny - ale mężczyźnie mogą ich we wszystkim słuchać...

Doktryny- zagadnienie John Locke

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 448

i je egzekwować, ale nie może naruszać praw podmiotowych; państwo jest więc stróżem, nie ingeruje w sprawy religii...

Nazizm i korzenie ideologii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1309

nie było „nocnym stróżem” wiele z socjalnych postulatów faszyści nie zrealizowali, miały one raczej charakter...