Stowarzyszenie - strona 82

Zarządzanie wiedzą - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

, stowarzyszenia, partie polityczne, organizacje wyznaniowe; specyficzne prawa, różnorodne układy władzy 6...

Rozwój regionalny

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

przez wszystkich aktorów sceny lokalnej, a wiec nieformalne grupy lokalne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia itp...

Wykład z socjologii

 • Politechnika Warszawska
 • dr Katarzyna Dzieniszewska
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

polityczna, stowarzyszenia, kościoły; więź sąsiedzka - podstawą tej więzi jest TERYTORIUM (władanie...

Geneza integracji europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Międzynarodowa Integracja Gospodarcza
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1099

integracji – EFTA: EFTA (European Free Trade Association) – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu...

Globalny kodeks etyki w turystyce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

, regionalne i lokalne, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, pracownicy, organizacje pozarządowe i inne jednostki...

Oświecenie - opis, geneza i skutki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1386

stowarzyszenia, wolnomularstwo, różokrzyżowcy, Oświecenie w Holandii, Francji, Niemczech. Oświecenie - Wiek...

Public relations - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1022

Kto i po co robi kampanie PR? Najczęściej organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia...