Stowarzyszenie - strona 70

Jean Jacques Rousseau - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
  • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1190

samozachowania. Dlatego muszą się połączyć. Problem jednak w tym, jak stworzyć formę stowarzyszenia...

Sprawa Głoszczuk 2

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Anna Panek
  • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi...

Marsyliusz i Locke

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Maria Zmierczak
  • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1631

, stowarzyszenia, korporacje, spółki mają prawo do pełnej autonomii) należał on do żarliwych obrońców własności...

Podmiot prawa - wprowadzenei

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Marek Smolak
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

: stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe zakłady - opierają się na wyodrębnionym majątku, ich cele...

Wolność gospodarcza

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Andrzej Powałowski
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

to os. fiz. i os. pr. (os. pr. mogą ze względu na swój cel mieć nałożone różne ogr., np. stowarzyszenia...

Znaczenie milczenia w prawie cywilnym

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
  • Prawo zobowiązań
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2303

, a nie milczenie. Określone sytuacje faktyczne czyli np. gdy w stowarzyszeniu odbywa się głosowanie jego członków...

Działalność Banku Światowego.

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dr Elżbieta Kacperska
  • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1645

Finansowa; Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju; Międzynarodowa Agencja ds. Dysput Inwestycyjnych...