Stowarzyszenie - strona 70

Jean Jacques Rousseau - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

samozachowania. Dlatego muszą się połączyć. Problem jednak w tym, jak stworzyć formę stowarzyszenia...

Sprawa Głoszczuk 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi...

Marsyliusz i Locke

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1610

, stowarzyszenia, korporacje, spółki mają prawo do pełnej autonomii) należał on do żarliwych obrońców własności...

Podmiot prawa - wprowadzenei

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

: stowarzyszenia, partie polityczne, związki zawodowe zakłady - opierają się na wyodrębnionym majątku, ich cele...

Wolność gospodarcza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

to os. fiz. i os. pr. (os. pr. mogą ze względu na swój cel mieć nałożone różne ogr., np. stowarzyszenia...

Znaczenie milczenia w prawie cywilnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2282

, a nie milczenie. Określone sytuacje faktyczne czyli np. gdy w stowarzyszeniu odbywa się głosowanie jego członków...

Działalność Banku Światowego.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1596

Finansowa; Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju; Międzynarodowa Agencja ds. Dysput Inwestycyjnych...