Stowarzyszenie - strona 40

Osoba prawna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

(stowarzyszenia) - korporacją nazywana jest osoba prawna, która powstaje w wyniku zorganizowania się pewnej liczby...

Marketing usług - wykład 19 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

, religijne,lokalne) -grupy społeczno-polityczne( syndykaty, wykładowcy, artysci) -giełda, stowarzyszenia...

Alzacja - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwo i kultura Europy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1036

przystąpiła do Europejskiego Wolnego Stowarzyszenia (EFA), skupiającego europejskie partie separatystyczne...

Richard Hoggart Oni i my-opracowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1610

dla samego siebie); masy mają poczucie przynależności grupowej: związki, stowarzyszenia, ruchy społeczne...

Zasady polskiego rynku ubezpieczeń

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Stowarzyszenia agentów i brokerów Rzecznik ubezpieczeniowy KLIENCI UBEZPIECZAJĄCY POŚREDNICTWO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ...

Osoba prawna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

w momencie skreślenia z rejestru. Podział osób prawnych wg teoretyków: korporacja - np. stowarzyszenia...