Stopa referencyjna - strona 18

Pytania do kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

% redyskonto weksli 3,75% stopa referencyjna (min. rentowność bonów pieniężnych) 3,50% stopa depozytowa NBP...

Ustawa Pomoc państwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

okresach kwartalnych, stopie referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji...

Podstawy funkcjonowania rynków finansowych

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Pietraszewski
 • Podstawy funkcjonowania rynków finansowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

(referencyjna np. WIBOR 6M) + marża odsetkowa Stopą referencyjną mogą być 1. Stopy rynku międzybankowego – stopy...

Mikroekonomia ściąga na egzamin - pack 6

 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3213

ściąga gotowa do druku 22-10-2002 Mikroekonomia wykład 2.Metody badań w ekonomii. Metoda indukcji Metoda dedukcji Dokonywanie Uznanie zdania obserwacji – za bezwarunkowo obserwacja cen iprawdziwe – wielkości popytu(np. wielkość Badanie danych popytu zależy przypadków – od ceny X) (wybór jaki...

Finanse publiczne i rynki finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 8939

...FINANSE - kategoria należąca do zjawisk społecznych, wyrażają stosunki międzyludzkie zachodzące za pomocą pieniądza Zjawiska finansowe - zjawiska ekonomiczne polegające na gromadzeniu i wydatkowaniu zasobów pieniężnych Pieniądz nieczynny - pieniądz, który nie jest w ruchu, nie można ...

Ryzyko w obrocie międzynarodowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jacek Świtała
 • Ryzyko kredytowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1911

…Według formy realizacji zlecenia (czyli sposobu wykonania polecenia wypłaty przez banki) Gotówkowe (gdy rozliczenia dokonywane są z osobą fizyczną lub firmą, która nie podała numeru rachunku, wypłata może być gotówkowa lub czekowa) Zrealizowane przez doręczenie czeku. Dokonane w formie przel...