Statystyka opisowa w badaniu zjawisk ekonomicznych - strona 27

Logika nauk społecznych Milla

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 938

Comte: uważał społeczeństwo za sui generis, organizm rządzący się włąsnymi prawami i badanie jednostek...

Statystyka - szeregi czasowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1414

czasowych może być ujmowana różnie, w zależności od celu badania i właściwości zjawisk masowych. Zjawiska...

CELE BADAWCZE- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4802

, czyli powinna dać się zweryfikować poprzez badania Hipoteza wg Tadeusza Pilcha to: „ wszelkie twierdzenia częściowo...

Ogólne zasady i koncepcje projektowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2324

- funkcjonalne - wypadkowa dwóch poprzednich podejść, polega na uwzględnieniu w badaniu stadium opisowego...

Metododologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1596

alkoholizmu?”. Jest to zagadnienie bardzo ogólne, będące celem badania. Po drugie, wyodrębniamy pewne...

Ekonomia Klasyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1953

badań nad życiem gospodarczym. Przez 10 lat pisał do 1776r. „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa...