Statystyka opisowa podstawy - strona 29

Rozkład chi-kwadrat

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

wszystkie zmienne są wzajemnie niezależne. Wyznacz wartość m Rozkłady statystyk z próby Zmienną losową X...

Szkoła procesu zarządzania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

w ramach różnych dyscyplin ekonomicznych (statystyka, ekonometria). Obecnie, rozwiązywanie problemu...

Testy nieparametryczne, testy zgodności

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

statystyki, która moŜe słuŜyć za test do weryfikacji hipotezy zerowej. Sposób postępowania przy testowaniu...

Modelowanie stochastyczne - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Jeremi Zarzycki
 • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1379

Modelowanie stochastyczne( cyfrowa synteza) statystyk drugiego rzędu: szum biały podany na wejście...

Typy analizy decyzyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teorie polityki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1722

i opisową. Analiza normatywna - związana z analizą formalną, ma charakter ilościowy. Analiza opisowa...

Zagadnienia ze statystyki.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

populacji X ma rozkład normalny N(m,σ). Jaki rozkład ma statystyka Studenta z n-1 stopniami swobody.   Cecha...